Beijing Pinggu Wanda Plaza | Qingdao Beiyang Architectural Design Co., Ltd. & Wanda Commercial Planning Research Institute Co., Ltd. | World Design Awards 2023

Qingdao Beiyang Architectural Design Co., Ltd./Wanda Commercial Planning Research Institute Co., Ltd.: Runner-Up of World Design Awards 2023. 

Project Details
Firm
Qingdao Beiyang Architectural Design Co., Ltd. & Wanda Commercial Planning Research Institute Co., Ltd.

Architect
Yin Qiang, Zhang Dongguang, Zhang Xiaoguang, Huang Fang, Huang Jian, Chen Wendong, Ge Ying, Qi Yuchen, Ji Changxu

Project Name
Beijing Pinggu Wanda Plaza

World Design Awards Category
Commercial Concept

Project Location
Pinggu District, Beijing

Team
Yin Qiang, Zhang Dongguang, Zhang Xiaoguang, Huang Fang, Huang Jian, Chen Wendong, Ge Ying, Qi Yuchen, Ji Changxu

Country
China

Photography ©Credit
©Qingdao Beiyang Architectural Design Co., Ltd./Wanda Commercial Planning Research Institute Co., Ltd.