54# Model House, No. 3 Yingbin Road, Zhengzhou | JSCC, Jishe Cultural Creativity (Shanghai) Co., LTD | World Design Awards 2021

JSCC, Jishe Cultural Creativity (Shanghai) Co., LTD: Winner of World Design Awards 2021. 

Project Details
Firm
JSCC, Jishe Cultural Creativity (Shanghai) Co., LTD

Project Name
54# Model House, No. 3 Yingbin Road, Zhengzhou

Architect/Designer
Andy Ding

World Design Awards Category
Residential Interior Built 

Project Location
Zhengzhou

Team
Andy Ding, Leo He; Participating Designers: Hao Zhenglin, Zhao Jianxia, Cao Wei

Country
China

Photography ©Credit
©Zhang Daqi